Dịch Vụ Kế Toán

Nội dung công việc dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

Nội dung công việc của dịch vụ kế toán trọn gói dành cho doanh nghiệp tại GMS:

 • Rà soát, thực hiện hồ sơ kế toán
 • Xây dựng kế hoạch thuế
 • Lập báo cáo tài chính
 • Kê khai đầy đủ các loại tờ khai theo quy định
 • Nhập liệu nghiệp vụ phát sinh
 • Cân đối sổ sách kế toán
 • Quyết toán thuế và nộp cho doanh nghiệp
 • Trực tiếp giải trình/ phúc đáp với cơ quan thuế
 • Tư vấn luật thuế, kế toán theo yêu cầu
 • Tư vấn hồ sơ thuế cho khách hàng tối thiểu 2 giờ/ tháng
 • Tư vấn khi có phát sinh theo nhu cầu của khách hàng

dịch vụ kế toán trọn gói

Những cam kết của GMS đối với khách hàng sử dụng dịch vụ:

 • Cam kết tỷ lệ chi phí quyết toán thuế cho từng ngành nghề.
 • Có KPI rõ ràng khi làm việc với khách hàng.
 • Quy trình kế toán thuế hoạt động tốt sau 3 tháng xây dựng.
 • Các kế hoạch GMS đã lập có độ tương thích từ 90% với độ thực tế doanh nghiệp.
 • Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc đã cam kết với khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm trước tất cả những sai sót trong trường hợp lỗi là do GMS gây ra.
 • GMS sẽ là người đại diện doanh nghiệp giải trình trước cơ quan thuế có thẩm quyền tất cả những số liệu, báo cáo kế toàn do GMS thực hiện.
0/5 (0 Reviews)
Back to top button